Ansvarsfull arbetsgivare

Vad menar vi med det?

För att göra ett bra jobb måste man se den stora bilden och förstå sin roll i den. Man måste ha kunskaper och verktyg och man måste känna stöd och uppmuntran. En grundförutsättning är att må bra och ha en sund balans i livet.

 

Medarbetare som mår bra...

Vi vill uppnå en arbetsmiljö där vare sig fysiska, psykiska eller sociala situationer leder till ohälsa. Vi har tydliga mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och jämställdhet samt nolltolerans mot alla former av mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier. I frekventa medarbetarsamtal sätter vi fokus på hur individen mår och bidrar. En viktig del är att fånga tidiga signaler på ohälsa och chefer har en verktygslåda som hjälper dem att leva upp till arbetsmiljölagen och att främja hälsa. I vår rehabiliteringsprocess ingår tidiga samtalsdialoger och stöd när det gäller psykisk ohälsa.

Vi har träningsbidrag, massage och kontinuerliga hälsosatsningar eftersom fysisk aktivitet är viktigt för en bra och hållbar hälsa.

För att stärka medarbetarnas trygghet erbjuder vi självklart bra försäkringar.

 

... får utvecklas i sin yrkesroll...

Bliwa ska vara en arbetsplats där alla medarbetare har bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas i sin yrkesroll. Därför är vi transparenta med information och involverar brett i planering, prioritering och utveckling.

Bliwa uppmuntrar såväl intern som extern utbildning och många medarbetare väljer att vidareutvecklas genom att byta roll inom företaget. Lokaler och arbetssätt uppmuntrar till interaktion och samverkan över avdelningsgränserna.

 

... och har balans i livet

Idag anger många av Bliwas medarbetare att de har en hög arbetsbelastning. I den starka tillväxt som Bliwa har befunnit sig i är det inte konstigt, men heller inte acceptabelt i längden. Vi försöker komma tillrätta med problemet genom nyrekryteringar, inhyrning av extra resurser och utveckling av arbetssätt. På så sätt har vi minskat belastningen men vi är inte nöjda utan fortsätter arbetet.

För att hjälpa medarbetare att få balans i livet har vi flextid, flexibla arbetsfria dagar och extra föräldraersättning. Under årets fyra ljusaste månader kortar vi arbetstiden för att ge möjlighet till extra återhämtning och vi har ett mindfullnessrum för möjlighet till reflektion.

Bliwas Employee Engagement Manager koordinerar arbetet för att skapa engagemang och delaktighet och till medarbetarklubben Magna kan alla medarbetare föreslå sätt vi kan höja trivsel, motivation och gemenskap.

"Hela Bliwa går ut på att vi vill göra människor trygga och friska. Den ambitionen gäller inte minst våra egna medarbetare"

Erica Breyer, engagement manager på Bliwa

Fler skäl att välja Bliwa

Vi vill att du ska ha balans i livet

Flextid, flexibla arbetsfria dagar och en timme kortare arbetstid från maj till september ger tid för återhämtning.

Vi stärker hälsan

Friskvårdsbidrag, massage och hälsosatsningar stärker hälsan. Företagshälsovård, sjukvårdsförsäkring och rehabilitering fångar tidig ohälsa.

Vi har roligt ihop

Vi tar tillsammans fram sociala, kulturella och hälsofrämjande aktiviteter för att stärka trivsel, motivation och gemenskap.

Vi vill ge lite extra

Vi har bonusprogram för alla anställda, extra ersättning vid föräldraledighet, personalrabatter och lunchsubvention.

Vi vet att trygghet är basen

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar som ingår i anställningen ger varje medarbetare en grundtrygghet. Bra frivilliga försäkringar ger ger möjlighet att förstärka skyddet efter var och ens behov.

HR-generalist

Mimmi Weckner

"När man trivs så gör man ett bättre jobb"

Affärs- och kundstöd

Adnan Shala

"I mitt arbete får jag människor att känna sig tryggare"

Scrummaster

Jenny Schwarz

"Här finns en öppen atmosfär och kollegor som jag både vill jobba och luncha med"

Affärsspecialist

Karin Westman

"Mina chefer lyssnar och litar på mig, det gör mig modig"

kundservicemedarbetaren som nu blivit skadereglerare

Joakim Sahlberg

"Kunderna ska känna att vi bryr oss"

Finansiell controller

Emelie Pettersson

"Vi ser till att ta hand om varandra"

Chef Hälsa

Thomas Palmqvist

"Jag får utvecklas både som person och ledare"

Etiska och klimatsmarta investeringar

Som försäkringsbolag hanterar vi mycket pengar. I väntan på att de ska betalas ut investerar vi pengarna i hållbar utveckling. På så sätt kan vi göra skillnad och bidra till en bättre värld. Vi ser också att hållbara investeringar ger högre avkastning i längden. Det gör gott. Både i hjärtat och i plånboken.

Vill du också jobba på Bliwa?